Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13jd -- Henkilöiden velat iän ja sukupuolen mukaan suuralueittain, vuoden 2021 rahassa, 2002-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
23.6.2022
Velat (euroa):
euro
Velat, keskiarvo (euroa):
euro
Korot (euroa):
euro
Korot, keskiarvo (euroa):
euro
Velallisia henkilöitä (lkm):
lukumäärä
Velallisten henkilöiden osuus (%):
prosentti
23.6.2023
23.6.2022
Tilastokeskus, velkaantumistilasto
072_13jd_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Pääkaupunkiseutu , Muu Helsinki-Uusimaa ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0-19 , 20-29 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi
... tieto on salassapitosäännön alainen
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Taulukon tunnusluvut on laskettu vain velallisille henkilöille.

Velkatyyppi

Muiden velkojen määrittely on muuttunut vuonna 2012, ks. Käsitteet ja määritelmät.