Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11t2 -- Inhemsk försäljning av oljeprodukter, 2017M01-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111196 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2022M03 (63)
  2. Oljeprodukt: Totala oljeprodukter, Flytgas, Flytgas, bulkförsäljning till industrin, Flytgas, flaska gas, industri, ..., Raffineringsbränsle (27)
  3. Uppgifter: Inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 2. 11t3 -- Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, 2017M01-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39216 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2022M03 (63)
  2. Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3): 1 Totala oljeprodukter, 1.1 Jetbränsle, 1.2 Lätt brännolja, 1.3 Tung brännolja, (4)
  3. Uppgifter: Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton), Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3), Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (ton), Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 3. 127t -- Produktion och förbrukning av biogas efter anläggningstyp, 2017-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9202 Ändrad senast: 20220622 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021* (5)
  2. Produktion/Förbrukning: SSS Total biogasproduktion, A Biogasförbrukning, B Fackling, (3)
  3. Anläggningstyp: SSS Totalt, A Avloppsreningsanläggningar, B Avfallsdeponier, C Anläggningar för sambehandling, D Gårdsanläggningar (5)
  4. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mängd, årsförändring (%), (3)


 4. 12st -- Totalförbrukning av energi efter energikälla, 2010Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55883 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2022Q1* (49)
  2. Energikälla: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI, 1 Förnybar energi, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 5 Andra (15)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Andel av totalförbrukning av energi (%), Mångd, kvartalsförändring (%), ..., Kumulativ mångd fr.o.m. början av året, årsförändring (%) (8)


 5. 12su -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1992M01-2022M03*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 234405 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. Månad: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2022M03* (363)
  2. Produktion/skaffning av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2.4 Estland (16)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mångd, månadsförändring (%), Mångd, årsförändring (%), Kumulativ mångd fr.o.m. början av året (GWh), ..., Andel av totalkonsumtion (%) (6)


 6. 12sv -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1960-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30597 Ändrad senast: 20220413 08.00

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021* (62)
  2. Produktion/skaffning av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2.4 Estland (16)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 7. 12sz -- Energiförbrukning inom samfärdsel, 1990-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49785 Ändrad senast: 20220622 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021* (32)
  2. Energikälla: SSS TOTALT, 1 Motorbensin totalt, 1.1 Motorbensin (fossil), 1.2 Biogen bensin, ..., 9 Elektricitet (14)
  3. Transportsektorn: SSS TRANSPORTSEKTORER TOTALT, A Vägtrafik, B Inrikes flygtrafik, C Inrikes vattentrafik, D Spårtrafik (5)
  4. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mångd, årsförändring (%), (3)


 8. 12vk -- Slutförbrukning av energi efter sektor, 1970-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19204 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021* (52)
  2. Sector: SSS SLUTFÖRBRUKNING AV ENERGI TOTALT, A Industri, B Samfärdsel, C Uppvärmning av byggnader, D Övriga (5)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av slutförbrukning av energi (%), (4)


 9. 12vl -- Konsumtion av fjärrvarme efter sektor, 1970-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16828 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Sektorn för konsumtion av fjärrvärme: SSS KONSUMPTION AV FJÄRRVÄRME TOTALT, A Bostadshus, B Industribyggnader, C Övriga, D Nät- och mätningsförluster (5)
  3. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av konsumtion av fjärrvärme (%), (4)


 10. 12vm -- Elförbrukning efter sektor, 1960-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20691 Ändrad senast: 20220413 08.00

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021* (62)
  2. Sektorn för konsumtion av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 Industri och byggnande totalt, 1.1 Skogs industri, 1.2 Metall industri, ..., 4 Transmission- och distribution förluster (9)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 11. 12vp -- Elanskaffning efter energikälla, 1990-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19825 Ändrad senast: 20220413 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021* (32)
  2. Energikälla för el: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 PRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2 NETTOIMPORT AV ELEKTRICITET (16)
  3. Uppgifter: Mängd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 12. 12vq -- Totalförbrukning av energi efter energikälla (alla kategorier), 1970-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82700 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021* (52)
  2. Energikälla: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI, 1 Förnybar energi, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 5.3 Övriga bränslen (51)
  3. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalförbrukning av energi (%), (4)


 13. 12z8 -- CO2-utsläpp från energianvändning, 1970-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11782 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021* (52)
  2. Utsläppssektorn: Växthusgasutsläpp (utan sänkor), CO2 -utsläpp från energianvänding av bränslen, (2)
  3. Uppgifter: Utsläpp (miljoner ton), Utsläpp, årsförändring (%), (2)


 14. 13gm -- CO2-utsläpp från energianvändning, 2010Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16660 Ändrad senast: 20220630 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2022Q1* (49)
  2. Utsläppssektorn: CO2 -utsläpp från energianvänding av bränslen, (1)
  3. Uppgifter: Utsläpp (miljoner ton), Utsläpp, årsförändring (%), Utsläpp, kvartalsförändring (%), Utsläpp, kumulativ mångd fr.o.m. början av året (miljon ton), Utsläpp, kumulativ mångd fr.o.m. början av året, årsförändring (%) (5)


 15. 13gn -- Energi import och export, kvantitet, 2015Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3155538 Ändrad senast: 20220701 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q1* (29)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Energiprodukt: Stenkol, 1000 t, Brunkol, 1000 t, Koks, 1000 t, Kokskol, 1000 t, ..., Elektricitet, GWh (20)
  4. Land: ALLA LÄNDER TOTALT, Nederländerna, Albanien, Algeriet, ..., Zimbabwe (150)
  5. Uppgifter: Kvantitet, Kvantitet, årsförändring (%), Kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året, Kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året, årsförändring (%), (4)


 16. 13j9 -- Energi import och export, värde, 2015Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2996098 Ändrad senast: 20220701 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q1* (29)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Energiprodukt: TOTALT, Stenkol, Brunkol, Koks, ..., Elektricitet (19)
  4. Land: ALLA LÄNDER TOTALT, Nederländerna, Albanien, Algeriet, ..., Zimbabwe (150)
  5. Uppgifter: Värde (miljoner euro), Värde, årsförändring (%), Kumulativ värde fr.o.m. början av året (miljoner euro), Kumulativ värde fr.o.m. början av året, årsförändring (%), (4)