Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13mj -- Indikatorer för materiell fattigdom bland barn i åldern 1-15 år, 2009-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-12
Brister i de dagliga behoven, andel barn:
procent
Brister i de dagliga behoven, antal barn:
antal
Brister när det gäller leksaker eller böcker, andel barn:
procent
Brister när det gäller leksaker eller böcker, antal barn:
antal
Brister i möjligheterna att delta, andel barn:
procent
Brister i möjligheterna att delta, antal barn:
antal
Har inte råd med en veckas semester utanför hemmet minst en gång om året, andel barn:
procent
Har inte råd med en veckas semester utanför hemmet minst en gång om året, antal barn:
antal
Barn totalt:
antal
2022-05-12
2022-05-06
Statistikcentralen, Statistik över levnadsförhållanden
094_13mj_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brister i de dagliga behoven, andel barn , Brister i de dagliga behoven, antal barn , Brister när det gäller leksaker eller böcker, andel barn ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Brister i de dagliga behoven, andel barn

Andelen som inte har råd med nya kläder, två par skor, frukt och grönsaker varje dag, mat som innehåller kött, fisk, kyckling eller vegetabiliskt protein varje dag eller en bostad där det finns utrymme för att göra läxor

Brister i de dagliga behoven, antal barn

Antalet som inte har råd med nya kläder, två par skor, frukt och grönsaker varje dag, mat som innehåller kött, fisk, kyckling eller vegetabiliskt protein varje dag eller en bostad där det finns utrymme för att göra läxor

Brister när det gäller leksaker eller böcker, andel barn

Andelen som inte har råd med böcker som lämpar sig för barnets åldersgrupp, utomhusleksaker eller inomhusleksaker

Brister när det gäller leksaker eller böcker, antal barn

Antalet som inte har råd med böcker som lämpar sig för barnets åldersgrupp, utomhusleksaker eller inomhusleksaker

Brister i möjligheterna att delta, andel barn

Andelen som inte har råd med regelbunden fritidssysselsättning, att fira bemärkelsedagar, att bjuda hem kompisar eller att delta i skolutflykter

Brister i möjligheterna att delta, antal barn

Antalet som inte har råd med regelbunden fritidssysselsättning, att fira bemärkelsedagar, att bjuda hem kompisar eller att delta i skolutflykter