Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12h1 -- Reparationskostnaderna i förhållande till bostadsytan efter hustyp och byggnadsdel, eur/m², 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8119 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Byggnadsdel: Total, Bostadens våtutrymmen, Bostadens kök, Bostadens bostads- och övriga utrymmen, ..., Husbolagens interiör (8)
  3. Uppgifter: Egnahems- och parhus, Byggnadsdel, Flervåningshus, (3)


 2. 12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8093 Ändrad senast: 20211209 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Näringsgren: Byggande av hus, Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, Totalt, (3)
  3. Byggandes objekt: Byggande totalt, Reparationsbyggande totalt, Reparation av bostadsbyggnader, Reparation av övriga byggnader, Nybyggnad (5)
  4. Uppgifter: Värde av entreprenader, mn euro, (1)


 3. 12hg -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7480 Ändrad senast: 20211001 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Byggnadens användningsändamål: 1.1 Industri- och lagerbyggnader, 1.2 Affärsbyggnader, 1.3 Kontorsbyggnader, 1.4 Servicebyggnader, total, ..., 1.4.3 Sjukhus- och hälsocentralbyggnader (7)
  3. Uppgifter: Reparations, miljoner euro, renovering, miljoner euro, (2)


 4. 12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7652 Ändrad senast: 20211209 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. Husbyggnadsföretags storlek: Små företag, Medelstora företag, Stora företag, Alla företag totalt, (4)
  3. Uppgifter: Reparationsbyggandets andel, %, Nybyggandets andel, %, (2)


 5. 12if -- Orsaker som lett till reparation av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8033 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Underhålls- eller användningsfel (15)
  3. Bostadsaktiebolagtyp: Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (2)
  4. Uppgifter: Procentandel av upgiftslämnare, (1)


 6. 12ig -- Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8277 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Bostadtyp: Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (3)
  3. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Någon annan orsak (16)
  4. Uppgifter: Procentandel av upgiftslämnare, (1)


 7. 12ih -- Stora renoveringarr planerade av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7930 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Renoveringstyp: Renovering av bruksvattensystemet, Renovering av avloppssysteme, Fasadrenovering, Renovering av ytterta, ..., Någon annan stor renoverin (9)
  3. Planerade tid: Inga har planerats, Under kommande 3 år, Under kommande 4-6 år, Under kommande 7-10 år, (4)
  4. Uppgifter: Procentandel av upgiftslämnare, (1)


 8. 13p1 -- Arbetskostnader av bostadsaktiebolagens reparationskostnader, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7683 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Bostadsaktiebolagtyp: Total, Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (3)
  3. Uppgifter: Arbetskostnader, miljoner euro, Reparationskostnader, miljoner euro, Arbetskostnadernas andel av reparationskostnaderna, procent, (3)


 9. 13p2 -- Arbetskostnader av ägarbostädernas reparationskostnader, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7428 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  3. Uppgifter: Arbetskostnader, miljoner euro, Arbetskostnadernas andel av reparationskostnaderna, procent, Reparationskostnader, miljoner euro, (3)


 10. 13p3 -- Själv utfört arbete och talkoarbete vid reparationer i ägarbostäder, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7475 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  3. Uppgifter: Själv utfört arbete, tusen arbetsdagar, Talkoarbete, tusen arbetsdagar, Själv utfört arbete och talkoarbete totalt, tusen arbetsdagar, (3)


 11. 13pd -- Reparationskostnader efter hustyp och byggnadsdel, miljoner euro, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7970 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Byggnadsdel: SSS Total, 1 Bostadens våtutrymmen, 2 Bostadens kök, 3 Bostadens bostads- och övriga utrymmen, ..., 7 Husbolagens interiör (8)
  3. Uppgifter: Egnahems- och parhus, Byggnadsdel, Flervåningshus, (3)