Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12x8 -- Revideringar i lönesummaindex på månadsnivå (2015=100), 2020M01-2022M03

Välj variabler

Ja
2022-06-14
1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
procentenhet
1:a offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
procentenhet
2022-07-14
2021-01-14
Statistikcentralen, Lönesummaindex
001_12x8_2022m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valda 1 Totalt 27

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A-X Hela ekonomin , Privat sektor , OPQ Offentlig sektor ,

Valda 0 Totalt 110

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000