Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 001 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter hushållstyp 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1763200 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Hushållstyp: Totalt, Enpersonshushåll, under 65 år, Par utan barn, under 65 år *), Ensamförsörjarhushåll **), ..., Övriga hushåll (7)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 2. 002 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter socioekonomiska ställning 1990-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2122325 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1990, 1995, 1998, 2001, ..., 2016 (7)
  4. Referenspersonens socioekonomiska ställning: Totalt, Lantbruksföretagare, Övriga företagare, Högre tjänstemän, ..., Övriga hushåll (10)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 3. 003 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter storområd 1985-2016 (NUTS2)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1534191 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Områd: Totalt, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Åland (6)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 4. 004 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter tätortsgrad 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1095741 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Tätortsgrad: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, (4)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 5. 005 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter referenspersonens ålder 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1979649 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Referenspersonens ålder: Totalt, 17-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., 75- år (8)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 6. 006 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter hushållets storlek och struktur 1985-2016

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2440127 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Hushållets storlek och struktur: Totalt, 1 vuxen, 1 vuxen + 1-2 barn, 2 vuxen, ..., Övriga hushåll (10)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)


 7. 007 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter inkomstkvintil 1985-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1558007 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Konsumtionsutgifter: A01_12 Konsumtionsutgifter totalt, A01 Livsmedel och alkoholfria drycker, A011 Livsmedel, A0111 Bröd och spannmålsprodukter (IV), ..., BAKGRUNDSFATKA: Hushållets disponibla inkomster (1002)
  2. Pris: Till löpande priser, Till 2016 års priser, (2)
  3. År: 1985, 1990, 1995, 1998, ..., 2016 (8)
  4. Inkomstkvintil: Totalt, 1. inkomstkvintil, 2. inkomstkvintil, 3. inkomstkvintil, ..., 5. inkomstkvintil (6)
  5. Konsumtionsenhet: Hushåll, Konsumtionsenhet, (2)