Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12xp -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 2019-2020

Välj variabler

Ja
2022-06-14
Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet:
procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet:
procentenhet
Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
procentenhet
Genomsnitt av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
procentenhet
2022-07-14
2021-01-15
Statistikcentralen, Omsättningsindex för byggverksamhet
001_12xp_2022m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000