Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, kvartalsvis, 2001Q1-2022Q1

Välj variabler

Ja
2022-07-04
I löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
miljoner euro
Värdeförändringar från föregående år, %:
%
Realindex, 1999 = 100:
indeksi
Förandring i realinkomst från ett år sedan, %:
%
2022-09-16
2018-12-20
Statistikcentralen, Sektorräkenskaper kvartalsvis
001_11ik_2022q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001Q1 , 2001Q2 , 2001Q3 ,

Valda 1 Totalt 85

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000