Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111a -- Omsättningsestimat för storföretag på månadsnivå (2015=100), 2010M01-2020M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31704 Ändrad senast: 20210129 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2020M12 (132)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (9)


 2. 111b -- Omsättningsestimat för storföretag på kvartalsnivå (2015=100), 2010Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14032 Ändrad senast: 20210129 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q4 (44)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111c -- Omsättningsestimat för storföretag på halvårsnivå (2015=100), 2010H1-2020H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11251 Ändrad senast: 20210129 08.00

  1. Halvår: 2010H1, 2010H2, 2011H1, 2011H2, ..., 2020H2 (22)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111d -- Omsättningsestimat för storföretag på årsnivå (2015=100), 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9589 Ändrad senast: 20210129 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)