Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M04*

Välj variabler

Ja
2022-06-15
Ursprunglig indexserie:
indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
indextal
Säsongrensad indexserie:
indextal
Trendserie:
indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
%
2022-07-15
2018-04-13
Statistikcentralen, Omsättningsindex för industrin
001_112c_2022m04
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 328

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B Utvinning av mineral , B-C Utvinning av mineral och tillverkning , 07 Utvinning av metallmalmer ,

Valda 0 Totalt 41

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken *Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan revideras betydligt i synnerhet på näringsgrensnivåer: 08 Annan utvinning av mineral, 09 Service till utvinning, 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, 31 Tillverkning av möbler, 32 Annan tillverkning, 33 Reparation och installation av maskiner och apparater, 36 Vattenförsörjning, 39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn, B Utvinning av mineral och MIG Varaktiga konsumtionsvaror.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M04*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina