Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12xt -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M03

Välj variabler

Ja
2022-06-15
1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
procentenhet
1:a offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
procentenhet
2022-07-15
2021-01-15
Statistikcentralen, Omsättningsindex för industrin
001_12xt_2022m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 39

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B Utvinning av mineral , B-C Utvinning av mineral och tillverkning , 07 Utvinning av metallmalmer ,

Valda 0 Totalt 41

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000