Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13n2 -- Arbetskonflikter årsvis, 1980-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-12
Antal arbetskonflikter:
antal
Hot med arbetskonflikter:
antal
Delaktiga totalt:
antal
Delaktiga per arbetskonflikt:
antal
Delaktiga andel av de sysselsatta (%):
%
Förlorade arbetsdagar:
antal
Förlorade arbetsdagar per delaktig:
antal
2023-05-12
2022-05-12
Statistikcentralen, Statistik över arbetskonflikter
093_13n2_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal arbetskonflikter , Hot med arbetskonflikter , Delaktiga totalt ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 42

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000