Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11b7 -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2656655 Ändrad senast: 20220701 08.00

  1. CPA-kod: 0610100000 [2018] (t) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 0610100000 [2019-] (-) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 0610103010 [-2017] (t) Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.), 0610105010 [-2017] (t) Naturgaskondensat (våtgas, de delar av naturgasen som utvinns som vätskor (gasol, råbensin, gasolja) i separatorer, fältanordningar eller anläggningar för gasbearbetning), ..., 7420190010 [-2017] (kg) Andra fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade (4903)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  3. Uppgifter: Värdet av industriproduktionen (1000 euro), Den sålda produktionens mängd, Totalproduktionens mängd, (3)


 2. 13jp -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1509487 Ändrad senast: 20220701 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. PRODCOM-kåd: 0610100000 (-) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 0610200000 (-) Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand, 0620100000 (-) Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform, 07101010 (t) Järnmalm, även anrikad, osintrad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider), ..., 3832392000 (kg) Returråvara, träavfall (sågspån, träflis, bark och annat träavfall) (3896)
  3. Uppgifter: Värdet av industriproduktionen (1000 euro), Den sålda produktionens mängd, Värdet av underleverantörsproduktion, Den underleverantörsproduktion mängd, Totalproduktionens mängd (5)


 3. 13mm -- Industriproduktionen efter näringsgren, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51227 Ändrad senast: 20220701 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. CPA-kåd: Totalt, 06 Råpetroleum och naturgas, 06.10 Råpetroleum, 06.20 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform, ..., 38.32 Återvinningstjänster avseende källsorterat material; returråvara (278)
  3. Uppgifter: Värdet av industriproduktionen (1000 euro), Värdet av underleverantörsproduktion, (2)