Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13ey -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållstruktur och landskap, i 2021 års pengar, 2002-2021

Välj variabler

Ja
2022-06-23
Skulder (euro):
euro
Skulder, medeltal (euro):
euro
Räntorna (euro):
euro
Räntorna, medeltal (euro):
euro
Bostadsushåll med skulder (antal):
antal
Andel bostadshushåll med skulder (procent):
procent
2023-06-23
2022-06-23
Statistikcentralen, statistik över skuldsättning
001_13ey_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Statistiken i tabellen har endast beräknats för bostadshushåll med skulder.

Landskap

Regional indelning år 2017

Typ av skuld

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.