Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13is -- Bostadshushållernas skulder enligt skuldklass och ränteklass, i 2021 års pengar, 2002-2021

Välj variabler

Ja
2022-06-23
Skulder (euro):
euro
Skulder, medeltal (euro):
euro
Räntorna (euro):
euro
Räntorna, medeltal (euro):
euro
Bostadsushåll med skulder (antal):
antal
Andel bostadshushåll med skulder (procent):
procent
2023-06-23
2022-06-23
Statistikcentralen, statistik över skuldsättning
065_13is_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Ränteklass < 499 , Ränteklass 500-999 ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Skuldklass < 9 999 , Skuldklass 10 000-19 999 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Statistiken i tabellen har endast beräknats för bostadshushåll med skulder.

Typ av skuld

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.