Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

124l -- Investeringar och fast kapital, årsvis, 1975-2021*

Välj variabler

Ja
2022-06-22
I löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
miljoner euro
Volymförändringar, %:
%
Volymserie, referensår 2010:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2021:
miljoner euro
I 2010 års priser (fast basår):
miljoner euro
2022-09-16
2019-06-11
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
001_124l_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Volymförändringar, % ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 138

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt , N111 Bostäder , N111, N112 Byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
Avvikande från andra tabeller i nationalräkenskaperna presenteras här volymserierna uttryckta (exklusive P51K Fast bruttoinvestering) i priserna för basåret 2010 (basindex; kan summeras från underserier) och som serier enligt referensåret 2010 (kedjeindex; kan inte summeras från underserier). Volymserien enligt referensåret 2010 har bildats genom att kedja serierna till föregående års priser.

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift

2021*

* preliminär uppgift