Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11zv -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005Q1-2022Q1*

Välj variabler

Ja
2022-05-27
Förtjänstnivåindex 2005=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2005=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2010=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2010=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2015=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100:
indextal
2022-08-26
2019-05-17
Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex
001_11zv_2022q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 1 Totalt 69

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Jordbruk och skuksbruk , C Tillverkning , 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2021Q1*

* preliminär uppgift

2021Q2*

* preliminär uppgift

2021Q3*

* preliminär uppgift

2021Q4*

* preliminär uppgift

2022Q1*

* preliminär uppgift