Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13ec -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995-2021*

Välj variabler

Ja
2022-05-27
Förtjänstnivåindex 1995=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2005=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2005=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2010=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2010=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2015=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100:
indextal
Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocent:
procent
Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent:
procent
2022-08-26
2021-12-20
Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex
001_13ec_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förtjänstnivåindex 1995=100 , Förtjänstnivåindex 2005=100 , Index för ordinarie förtjänst 2005=100 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 27

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift