Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12vm -- Elförbrukning efter sektor, 1960-2022*

Välj variabler

Ja
2023-04-17
Mängd (GWh):
GWh
Mängd, årsförändring (%):
Procent
Andel av totalkonsumtion (%):
Procent
2023-11-02
2020-12-21
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_12vm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1960 , 1961 , 1962 ,

Valda 1 Totalt 63

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET , 1 Industri och byggnande totalt , 1.1 Skogs industri ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift