Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11la -- Stenkolslagret, 2006M01-2022M06

Välj variabler

Ja
2022-08-29
Stenkolslagret i slutet av månaden (1 000 t):
1000 t
Stenkolslagret i slutet av månaden, månadsförändring (%):
%
Stenkolslagret i slutet av månaden, årsförändring (%):
%
2022-10-31
2019-01-03
Statistikcentralen, Stenkolsförbrukning
001_11la_2022m06
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 198

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000