Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12ym -- Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2023-01-13
1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
procentenhet
1:a offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
procentenhet
2023-02-14
2021-01-14
Statistikcentralen, omsättning inom handeln
001_12ym_2022m10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 46

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: G Handel , 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar , Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401) ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000