Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11c7 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, språk, kön, utbildningsektor, utbildningområde och utbildningsnivå, 2002-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Nya studerande totalt:
antal
Studerande totalt:
antal
Avlagda examina totalt:
antal
2022-10-25
2020-11-26
Studerande och examina vid läroanstalter, Statistikcentralen
005_11c7_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Utbildning på grundnivå , Utbildning efter grundnivå totalt ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 02 Småbarnspedagogik (3 år fyllda) och förskoleundervisning , 11 Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 00 Allmänbildande utbildning , 01 De pedagogiska områdena ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , finska , svenska ,

Valda 0 Totalt 163

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Uppgift om nya studerande inom specialiseringsutbildning för läkare, licentiatutbildning och doktorsutbildning fr.o.m. år 2012 då uppgiften om inledd universitetsutbildning preciserades, inledd utbildning inom ifrågavarande utbildning vid ifrågavarande universitet.
Tabellen har kompletterats med en ny summanivå, utbildning efter grundnivå totalt. Fr.o.m. år 2020 ingår också uppgifterna om förskoleundervisning, grundläggande utbildning och tilläggsutbildning.

Utbildningsområden

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Uppgifter

Nya studerande totalt

Innehåller inte uppgifter om nya studerande eller examina inom grundläggande utbildning för vuxna och inte heller uppgifter om nya studerande inom specialiseringsutbildning för läkare, licentiatutbildning eller doktorsutbildning.

Studerande totalt

Utbildningar inom militärbranschen ingår i siffrorna fr.o.m. år 2010.

Avlagda examina totalt

Utbildningar inom militärbranschen ingår i siffrorna fr.o.m. år 2010.