Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M11*

Välj variabler

Ja
2023-01-13
Ursprunglig indexserie:
indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
indextal
Säsongrensad indexserie:
indextal
Trendserie:
indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
%
2023-02-15
2018-03-28
Statistikcentralen, omsättning inom servicebranschen
001_111y_2022m11
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 335

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt , H Transport och magasinering , I Hotell- och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken *Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer 50 Sjötransport, 55 Hotell- och logiverksamhet, 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet, 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning, 60 Planering och sändning av program, 62 IT-tjänster, 72 Vetenskaplig forskning och utveckling, 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster, 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster, 94 Intressebevakning; religiös verksamhet, 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, R Kultur, nöje och fritid

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M11*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina