Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, månadsuppgifter, 2000M01-2022M06

Välj variabler

Ja
2022-07-15
Indextal:
indextal
Månadsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2022-08-15
2019-04-15
Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex
001_11nu_2022m06
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valda 1 Totalt 270

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000