Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12xy -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 2019-2020

Välj variabler

Ja
2023-01-13
Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter:
procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter:
procentenhet
Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter:
procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter:
procentenhet
Genomsnittet av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter:
procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter:
procentenhet
2023-02-15
2021-01-15
Statistikcentralen, omsättningsindex för industrin
001_12xy_2022m10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B Utvinning av mineral , B-C Utvinning av mineral och tillverkning , 07 Utvinning av metallmalmer ,

Valda 0 Totalt 41

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000