Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13mf -- Revideringar i preliminär omsättningindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2022M04

Välj variabler

Ja
2022-06-15
Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
procentenhet
Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet:
procentenhet
Preliminär offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
procentenhet
Revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
procentenhet
Preliminär offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
1:a offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Senaste offentliggörandet, förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
procentenhet
Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
procentenhet
2022-07-15
2022-04-29
Statistikcentralen, Omsättningsindex för industrin
001_13mf_2022m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % , Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, % ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021M02 , 2021M03 , 2021M04 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000