Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12gq -- Utrikeshandel med varor och tjänster, kvartalsvis, 2013Q1-2022Q2

Välj variabler

Ja
2022-09-16
Export, miljoner euro:
miljoner euro
Import, miljoner euro:
miljoner euro
Importen enligt ursprungsländer, miljoner euro:
miljoner euro
Importen enligt avsändningsländer, miljoner euro:
miljoner euro
2022-11-11
2020-02-05
Statistikcentralen, Utrikeshandel med varor och tjänster
001_12gq_2022q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) , EU länder (27, 2020-) ,

Valda 0 Totalt 48

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013Q1 , 2013Q2 , 2013Q3 ,

Valda 1 Totalt 38

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: GS Varor och tjänster , G Varor , S Tjänster ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000