Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11b7 -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2013-2020

Välj variabler

Ja
2022-07-01
Värdet av industriproduktionen (1000 euro):
tusen euro
Den sålda produktionens mängd:
-
Totalproduktionens mängd:
-
2018-11-28
Statistikcentralen, Industriproduktion
001_11b7_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0610100000 [2018] (t) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral , 0610100000 [2019-] (-) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral , 0610103010 [-2017] (t) Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.) ,

Valda 0 Totalt 4 903