Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115e -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-13
Befolkning 31.12:
antal
2020-04-17
Statistikcentralen, sysselsättning
001_115e_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Arbetskraften , Sysselsatta ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 109

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12). Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande. Medborgarskapet har specificerats i tabellen, om antalet personer i medborgarskapsgruppen överstiger 99 i 2018.