Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12th -- Andel arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften under 25 år i slutet av månaden (1263), 2013M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.):
stycke
Arbetskraft under 25 år i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.):
stycke
Andel arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften under 25 år (%):
procent
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12th_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013M01 , 2013M02 , 2013M03 ,

Valda 1 Totalt 118

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande under 25 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetskraft under 25 år i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.)

Arbetskraft bestående av personer under 25 år i SC:s Sysselsättningsstatistik. Vanligen ungefär två år gammal.

Andel arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften under 25 år (%)

Andel arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften bestående av personer under 25 år, %