Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12u2 -- Arbetskraftsutbildning per landskap i slutet av och under månaden (3310), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden (st.):
stycke
Påbörjade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.):
stycke
Avslutade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.):
stycke
Avslutade arbetskraftsutbildningar i genomsnitt (dagar):
dagar
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12u2_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer , 12 Administrativa och kommersiella chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden

Påbörjade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.)

Påbörjat arbetskraftsutbildning under månaden

Avslutade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.)

Avslutat arbetskraftsutbildning under månaden

Avslutade arbetskraftsutbildningar i genomsnitt (dagar)

Utbildningsdagar för dem som avslutat arbetskraftsutbildning, i genomsnitt