Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12u6 -- Sysselsättande enligt slag i slutet av och under månaden per landskap (4310), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Sysselsatta på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta under månaden (st.):
stycke
Påbörjade sysselsättningar under månaden (st.):
stycke
Avslutade sysselsättningar under månaden (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutad sysselsättning (v.):
vecka
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12u6_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd) , Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom) ,

Valda 0 Totalt 33

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Sysselsatta på beräkningsdagen (st.)

Sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta under månaden (st.)

Sysselsatta under månaden

Påbörjade sysselsättningar under månaden (st.)

Påbörjat sysselsättningsperiod under månaden

Avslutade sysselsättningar under månaden (st.)

Avslutat sysselsättning under månaden

Genomsn. längd på avslutad sysselsättning (v.)

Genomsnittlig längd på avslutade sysselsättningsperioder, i veckor