Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ge -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), månadsuppgifter, 2010M01-2023M07

Välj variabler

Ja
2023-08-22
Befolkning, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
Tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Relativt arbetskraftstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
2023-09-26
2022-05-02
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13ge_2023m07
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 163

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , AVI1 Södra Finlands RFV , AVI2 Sydvästra Finlands RFV ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Uppgifterna om Åland publiceras inte i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).