Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

127f -- Skatter och avgifter av skattenatur, årsvis, 1975-2021

Välj variabler

Ja
2022-09-16
I löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
BNP-förhållande, %:
%
Andel av sektorns totalskatter, %:
%
Värdeförändringar, %:
%
2023-03-15
2019-07-23
Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur
001_127f_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S13 Offentliga samfund , S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ , S1311 Staten ,

Valda 0 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1000 Inkomst- och kapitalskatter , 1100 Hushållens inkomst- och kapitalskatter ,

Valda 0 Totalt 127

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000