Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

119i -- Betalda direkta stöd, lån och borgen efter näringsgren, tusen euro, 2007-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-27
Antalet företag som fått stöd:
antal
Betalda direkta stöd:
tusen euro
Betalda lån:
tusen euro
Beviljad borgen:
tusen euro
2019-11-27
Statistikcentralen, Statistik över företagsstöd
001_119i_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , Tillverkning (10-33) ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Primärproduktion (TOL 2008, 01-03)
Tjänstebranscherna (TOL 2008, 49-82, 90-96)
Övriga näringsgrenar (TOL 2008, 05-09, 35-39, 84-88, 97-99)