Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

135c -- Betalda direkta stöd, lån och beviljad borgen efter näringsgren och storleken åren 2019-2021, tusen euro, 2019-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-27
Antalet företag som fått stöd:
antal
Betalda direkta stöd:
tusen euro
Betalda lån:
tusen euro
Beviljad borgen:
tusen euro
Antal företag som fått stöd på grund av en försvagning av konjunkturen:
antal
Direkta stöd som betalats på grund av en försvagning av konjunkturen:
tusen euro
Lån som betalats på grund av en försvagning av konjunkturen:
tusen euro
Beviljade borgensförbindelser på grund av en försvagning av konjunkturen:
tusen euro
Betalda direkta stöd, årsförändring %:
procent
2021-04-28
Statistikcentralen, Statistik över företagsstöd
001_135c_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antalet företag som fått stöd , Betalda direkta stöd , Betalda lån ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , Tillverkning (10-33) ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Primärproduktion (TOL 2008, 01-03)
Tjänstebranscherna (TOL 2008, 49-82, 90-96)
Övriga näringsgrenar (TOL 2008, 05-09, 35-39, 84-88, 97-99)
Mikroföretag: 0-4 personen
Småföretag: 5-49 personen
Medelstora företag: 50-249 personen
Storföretag: över 250 personen