Alkuun
Taulukoiden lataamisessa JSON-stat-tiedostomuodossa on häiriö, suosittelemme käyttämään JSON-stat2- muotoa.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

13fb -- Konkurssit kuukausittain vuodesta 1986, 1986M01-2022M08

Valitse muuttujat

Kyllä
21.9.2022
Vireille pannut konkurssit, yritysten lukumäärä:
lukumäärä
Vireille pannut konkurssit, henkilökunnan lukumäärä (htv):
henkilötyövuosi
Yritysten lukumäärän liukuva vuosisumma:
lukumäärä
Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosisumma:
henkilötyövuosi
Yritysten lukumäärän liukuva vuosimuutos (%):
vuosimuutos
Yritysten henkilöstö (htv), liukuva vuosimuutos (%):
vuosimuutos
18.10.2022
27.1.2022
Tilastokeskus, konkurssit ja yrityssaneeraukset
001_13fb_2022m08
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1986M01 , 1986M02 , 1986M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 440

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Merkintätapojen selitykset: .. tietoa ei ole saatu, tai se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen - ei yhtään havaintoa