Alkuun
Taulukoiden lataamisessa JSON-stat-tiedostomuodossa on häiriö, suosittelemme käyttämään JSON-stat2- muotoa.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11ch -- Perhe- ja lähisuhdeväkivalta, rikoksena ilmoitettu, 2009-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4216151 Päivitetty: 20210601 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Uhrin sukupuoli: Uhrin sukupuoli yhteensä, Uhri mies, Uhri nainen, (3)
  3. Asumismuoto: Asuntokunnat yhteensä, Sama asuntokunta, Eri asuntokunta, (3)
  4. Uhrin ja epäillyn suhde: Yhteensä, Epäilty uhrin vanhempi, ...Epäilty uhrin biologinen tai ottoisä, ...Epäilty uhrin biologinen tai ottoäiti, ..., Uhrilla ja epäillyllä yhteinen lapsi (15)
  5. Uhrin ikä: Yhteensä, 0 - 4, 0 - 17, 5 - 9, ..., Tuntematon (15)
  6. Epäillyn sukupuoli: Epäilyt yhteensä, Epäilty mies, Epäilty nainen, (3)
  7. Rikos: YHTEENSÄ, Raiskaus, törkeä raiskaus, raiskaus (3 mom) 20:1-2, Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6-7, Muut seksuaalirikokset 20:4-5,5a, 8-9, ..., Muut rikokset 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§ (14)
  8. Tiedot: Uhrien lukumäärä, (1)


 2. 11yy -- Kunnallinen pysäköinninvalvonta, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 54764 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ylöjärvi (43)
  3. Tiedot: 01 Pysäköintivirhemaksut yhteensä (lkm.), 011 Poliisin antamat pysäköintivirhemaksut (lkm.), 02 Tieliikennelain perusteella annetut pysäköintivirhemaksut (lkm.), 021 Tieliikennelain perusteella poliisin antamat pysäköintivirhemaksut (lkm.), ..., 12 Pysäköintivirhemaksuista saadut tulot (euroa) (18)


 3. 137g -- Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmoitusajankohdan mukaan, rikoksena ilmoitettu, 2015M01-2020M12

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1847067 Päivitetty: 20210601 08.00

  1. Kuukausi: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2020M12 (72)
  2. Uhrin sukupuoli: Uhrin sukupuoli yhteensä, Uhri mies, Uhri nainen, (3)
  3. Asumismuoto: Asuntokunnat yhteensä, Sama asuntokunta, Eri asuntokunta, (3)
  4. Uhrin ja epäillyn suhde: Yhteensä, Epäilty uhrin vanhempi, ...Epäilty uhrin biologinen tai ottoisä, ...Epäilty uhrin biologinen tai ottoäiti, ..., Uhrilla ja epäillyllä yhteinen lapsi (15)
  5. Uhrin ikä: Yhteensä, 0 - 4, 0 - 17, 5 - 9, ..., Tuntematon (15)
  6. Epäillyn sukupuoli: Epäilyt yhteensä, Epäilty mies, Epäilty nainen, (3)
  7. Tiedot: Uhrien lukumäärä, (1)


 4. 13ex -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosryhmittäin tekokunnan ja ilmoitusvuoden mukaan, 1980-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 79853958 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Selvitetyt rikokset yhteensä (lkm.), Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.), Selvitetyt aikaisempina vuosina viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.), ..., Rikosten selvitysprosentti (%) (14)


 5. 13f1 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt tekokunnan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärä ja osuus epäillyistä, 1980-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 87976260 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  4. Tiedot: Syylliseksi epäillyt yhteensä (lkm.), Syylliseksi epäillyt miehet (lkm.), Syylliseksi epäillyt naiset (lkm.), Syylliseksi epäillyt tuntematon sukupuoli (lkm.), ..., Yli 21-vuotiaiden osuus epäillyistä (%) (15)


 6. 13f3 -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosryhmittäin ja hyvinvointialueittain, muutosprosentit, 1980-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 14521948 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (26)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (lkm.), Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (%), Selvitetyt rikokset yhteensä (lkm.), ..., Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (%) (24)


 7. 13f4 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt hyvinvointialueen ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärä ja muutosprosentit, 1980-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12401847 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (26)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Tiedot: Syylliseksi epäillyt yhteensä (lkm.), Syylliseksi epäillyt yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (lkm.), Syylliseksi epäillyt yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (%), Syylliseksi epäillyt miehet (lkm.), ..., Syylliseksi epäillyt yli 21-vuotiaat, muutos edelliseen vuoteen (%) (21)


 8. 13f7 -- Viranomaisten tehtäviä kunnittain, 1980-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1831449 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Tehtävä: 3 Viranomaisten tehtävät, 301 Itsemurhan tutkinta, 302 Hukkuneet henkilöt, 303 Muu kuolemansyytutkimus, ..., 330 Liiketoimintakiellon valvonta (29)
  4. Tiedot: Tehtävien lukumäärä, (1)


 9. 13fr -- Eräiden rikosten uhrit iän, sukupuolen, hyvinvointialueittain laskentatavan ja rikoksen ilmoitusvuoden mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 60816984 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Rikos: YHTEENSÄ, Raiskaus, törkeä raiskaus, raiskaus (3 mom) 20:1-2, Raiskaus 20:§1-2,4, Törkeä raiskaus 20:2, ..., Terrostisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset (49)
  3. Uhrin sukupuoli: Uhrin sukupuoli yhteensä, Uhri mies, Uhri nainen, Tuntematon, (4)
  4. Uhrin ikä: Yhteensä, 0 - 4, 0 - 6, 0 - 17, ..., Tuntematon (18)
  5. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  6. Tiedot: Uhrien lukumäärä tapauskertojen mukaan (lkm.), Uhrien lukumäärä tapauskertojen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (lkm.), Uhrien lukumäärä tapauskertojen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (%), Uhrien lukumäärä rikosnimikkeiden mukaan (lkm.), ..., Uhrien lukumäärä vakavimman rikoksen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (%) (9)


 10. 13g1 -- Asian käsittelyn kesto ja aika tapahtumasta rikosilmoituksen tekemiseen tutkivan viranomaisen mukaan, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1990813 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Viranomainen: Viranomaiset yhteensä, Poliisi, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (17)
  4. Tiedot: Asian käsittelyn kesto päivinä, keskiarvo, Asian käsittelyn kesto päivinä, mediaani, Asian käsittelyn kesto päivinä, 1. kvartiili, Asian käsittelyn kesto päivinä, 3. kvartiili, ..., Aika rikoksesta sen ilmoittamiseen, 3. kvartiili (8)


 11. 13ga -- Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot, 2004-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 8008834 Päivitetty: 20220225 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Pakkokeino: YHTEENSÄ, KI1 Kiinniotto, KI2 Pidättäminen, VAO Vangitseminen, ..., VPO Vangitun vapauttaminen (28)
  3. Viranomainen: Viranomaiset yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  4. Päärikos tai muu asia: Rikokset, rikkomukset ja viranomaisten tehtävät yhteensä, RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, ..., 316 Muu asia (108)
  5. Tiedot: Pakkokeinojen lukumäärä, Muutos edelliseen vuoteen, lkm, Muutos edelliseen vuoteen, %, (3)


 12. 13gb -- Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan, 2004-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 25257794 Päivitetty: 20220225 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Pakkokeino: YHTEENSÄ, KI1 Kiinniotto, KI2 Pidättäminen, VAO Vangitseminen, ..., VPO Vangitun vapauttaminen (28)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Tuntematon (13)
  5. Päärikos tai muu asia: Rikokset, rikkomukset ja viranomaisten tehtävät yhteensä, RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, ..., 316 Muu asia (108)
  6. Tiedot: Pakkokeinojen lukumäärä, Muutos edelliseen vuoteen, lkm, Muutos edelliseen vuoteen, %, (3)


 13. 13gc -- Kiinnioton, pidätyksen, vangitsemisen ja ulkomaalaisen säilöönoton kesto poliisilaitoksittain, 2004-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 6121902 Päivitetty: 20220225 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Pakkokeino: YHTEENSÄ, KI1 Kiinniotto, KI2 Pidättäminen, VAO Vangitseminen, U6A Ulkomaalaisen säilöönotto (5)
  3. Viranomainen: Viranomaiset yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  4. Päärikos tai muu asia: Rikokset, rikkomukset ja viranomaisten tehtävät yhteensä, RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, ..., 316 Muu asia (108)
  5. Tiedot: Kesto alle 1 vrk, Kesto 1-1,9 vrk, Kesto 2-2,9 vrk, Kesto 3-3,9 vrk, ..., Ulkomaalaisen säilössäpito vrk:t (18)


 14. 13gd -- Kiinnioton, pidätyksen, vangitsemisen ja ulkomaalaisen säilöönoton kesto iän ja sukupuolen mukaan, 2004-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 19596745 Päivitetty: 20220225 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Pakkokeino: YHTEENSÄ, KI1 Kiinniotto, KI2 Pidättäminen, VAO Vangitseminen, U6A Ulkomaalaisen säilöönotto (5)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Tuntematon (13)
  5. Päärikos tai muu asia: Rikokset, rikkomukset ja viranomaisten tehtävät yhteensä, RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, ..., 316 Muu asia (108)
  6. Tiedot: Kesto alle 1 vrk, Kesto 1-1,9 vrk, Kesto 2-2,9 vrk, Kesto 3-3,9 vrk, ..., Ulkomaalaisen säilössäpito vrk:t (18)


 15. 13gj -- Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot, käytetyt perusteet, 2004-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 550764 Päivitetty: 20220225 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Pakkokeino: YHTEENSÄ, KI1 Kiinniotto, KI1030 Virka-apu tullille, henkilön säilössäpito, KI1031 Virka-apu KRP:lle, henkilön säilössäpito, ..., VPO882 Määrään yllä mainitun vangitun henkilön vapautettavaksi (334)
  3. Viranomainen: Viranomaiset yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  4. Tiedot: Käytettyjen pakkokeinoperusteiden määrä, (1)


 16. 13gq -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt iän, sukupuolen, tekokunnan ja selvitysvuoden mukaan , rikosten yhteismäärä ja epäillyn törkein rikos, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 222555713 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 18 - 29, ..., Tuntematon (7)
  5. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, (2)


 17. 13gw -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosnimikkeittäin tutkivan viranomaisen mukaan, 2006-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 7447472 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Rikos: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, RIKOSLAKI (39/1889), 11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Joukkotuhonta 11:1§1/1-5, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1217)
  3. Viranomainen: Viranomaiset yhteensä, Poliisi, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (17)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Selvitetyt rikokset yhteensä (lkm.), Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.), Selvitetyt aikaisempina vuosina viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.), ..., Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt (9)


 18. 13h4 -- Tietoon tulleet rikokset ilmoitusvuoden mukaan, tekoalueen väestöön suhteutetut luvut, 1980-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 28881951 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, Espoo, Helsinki, ..., Tuntematon (331)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Rikokset alueen 1 000 asukasta kohden, Rikokset alueen 10 000 asukasta kohden, (3)


 19. 13h5 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt pääasiallisen toiminnan, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärä ja osuus väestöstä, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 36358211 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työlliset, Työttömät, Työvoiman ulkopuolella olevat, ..., Tuntematon (9)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Tuntematon (14)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, Epäillyt väestön 10 000 kohden, ..., Epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan väestön 10 000 kohden (6)


 20. 13ha -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt koulutuksen, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärä ja osuus väestöstä, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 27728389 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Tuntematon (14)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste 3, 4, Alin korkea-aste, Alempi korkeakouluaste, ..., Tuntematon (7)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, Epäillyt väestön 10 000 kohden, ..., Epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan väestön 10 000 kohden (6)


 21. 13he -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt sosioekonomisen aseman, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärä ja osuus väestöstä, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 32407433 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Tuntematon (14)
  4. Sosioekonominen asema: Yhteensä, Yrittäjät, Ylemmät toimihenkilöt, Alemmat toimihenkilöt, ..., Tuntematon (9)
  5. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, Epäillyt väestön 10 000 kohden, ..., Epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan väestön 10 000 kohden (6)


 22. 13it -- Tietoon tulleet rikokset tekokunnan ja ilmoitusajankohdan mukaan kuukausittain, ennakko, 2009M01-2022M06*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 39130855 Päivitetty: 20220714 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M06* (162)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), (1)


 23. 13iv -- Tietoon tulleet rikokset tutkivan viranomaisen mukaan ja ilmoitusajankohdan mukaan neljänneksittäin, ennakko, 2009Q1-2022Q2*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 19721701 Päivitetty: 20220714 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q2* (54)
  2. Rikosilmoitukset ja sakot: Yhteensä, Rikosilmoitukset, Annettu sakko, Rangaistusvaatimus, Rikesakko (5)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Viranomainen: Viranomaiset yhteensä, Poliisi, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (17)
  5. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Kumulatiivinen vuosisumma (lkm.), Muutos edelliseen vuosineljännekseen (lkm.), Muutos edelliseen vuosineljännekseen (%), ..., Muutos edellisvuoden kumulatiiviseen summaan (%) (8)


 24. 13iz -- Tietoon tulleet rikokset hyvinvointialueen ja ilmoitusajankohdan mukaan kuukausittain, ennakko, 2009M01-2022M06*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 82964776 Päivitetty: 20220714 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M06* (162)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Rikosilmoitukset ja sakot: Yhteensä, Rikosilmoitukset, Annettu sakko, Rangaistusvaatimus, Rikesakko (5)
  4. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  5. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Muutos edelliseen kuukauteen (lkm.), Muutosprosentti edelliseen kuukauteen (%), Muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (lkm.), ..., Muutos edellisvuoden kumulatiiviseen summaan (%) (8)


 25. 13j1 -- Eräitä viranomaisten tehtäviä kunnittain ja kuukausittain, ennakko, 2009M01-2022M06*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9214421 Päivitetty: 20220714 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M06* (162)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Tehtävä: 3 Viranomaisten tehtävät, 301 Itsemurhan tutkinta, 302 Hukkuneet henkilöt, 303 Muu kuolemansyytutkimus, ..., 330 Liiketoimintakiellon valvonta (29)
  4. Tiedot: Tehtävien lukumäärä, Kumulatiivinen vuosisumma (lkm.), (2)


 26. 13j2 -- Tietoon tulleet rikokset rikosnimikkeittäin ilmoituskuukauden mukaan, ennakko, 2006M01-2022M06*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1840340 Päivitetty: 20220714 08.00

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M06* (198)
  2. Rikos: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, RIKOSLAKI (39/1889), 11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Joukkotuhonta 11:1§1/1-5, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1217)
  3. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Kumulatiivinen vuosisumma (lkm.), (2)


 27. 13j4 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden, iän, asuinmaan, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärätiedot, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 211962917 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, EUROOPPA, ..., Tuntematon (87)
  4. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 18 -, ..., Tuntematon (8)
  6. Vakituinen asuinmaa: Yhteensä, Suomi, Ulkomaat, (3)
  7. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, (2)


 28. 13je -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden, hyvinvointialueen, asuinmaan, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan, lukumäärätiedot, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 165083049 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Vakituinen asuinmaa: Yhteensä, Suomi, Ulkomaat, (3)
  3. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, EUROOPPA, ..., Tuntematon (87)
  4. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  5. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, (2)


 29. 13jf -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vakituisesti Suomessa asuvat kansalaisuuden, iän, sukupuolen, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan väestön 1 000 asukasta kohden, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 173663267 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, EUROOPPA, ..., Tuntematon (87)
  4. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 18 -, ..., Tuntematon (8)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Epäillyt väestön 10 000 kohden, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Epäillyt rikosnimikkeiden määrän mukaan väestön 10 000 kohden, ..., Epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan väestön 10 000 kohden (6)


 30. 13jg -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vakituisesti Suomessa asuvat kansalaisuuden, hyvinvointialueen, laskentatavan ja selvitysvuoden mukaan väestön 1 000 asukasta kohden, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 134723997 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, EUROOPPA, ..., Tuntematon (87)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  5. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Epäillyt väestön 10 000 kohden, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Epäillyt rikosnimikkeiden määrän mukaan väestön 10 000 kohden, ..., Epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan väestön 10 000 kohden (6)


 31. 13jh -- Päihteiden alaisena tehtyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 144273515 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Päihtymys: Yhteensä, Ei päihdettä, Alkoholi, Huumaava aine, ..., Tuntematon (6)
  4. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Tuntematon (14)
  6. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  7. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, (1)


 32. 13jm -- Rikosten asianomistajat sukupuolen, iän, hyvinvointialueen, laskentatavan ja ilmoitusvuoden mukaan, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 141695818 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Asianomistajan ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Tuntematon (14)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  5. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  6. Tiedot: Asianomistajien lukumäärä tapauskertojen mukaan (lkm.), Asianomistajien lukumäärä tapauskertojen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (lkm.), Asianomistajien lukumäärä tapauskertojen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (%), Asianomistajien lukumäärä rikosnimikkeiden mukaan (lkm.), ..., Asianomistajien lukumäärä vakavimman rikoksen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (%) (9)


 33. 13jt -- Tietoon tulleet rikokset ilmoitusajankohdan mukaan kuukausittain, ennakko, 2000M01-2022M06*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 344712 Päivitetty: 20220714 08.00

  1. Kuukausi: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M06* (270)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), (1)


 34. 13jz -- Rikosten asianomistajat toimialan (TOL2008) ja hyvinvointialueen mukaan, oikeushenkilöt, 2016-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 65992892 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (111)
  3. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  4. Hyvinvointialue: KOKO MAA, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., Tuntematon (25)
  5. Tiedot: Asianomistajien (oikeushenkilöiden) lukumäärä tapauskertojen mukaan (lkm.), Asianomistajien (oikeushenkilöiden) lukumäärä tapauskertojen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (lkm.), Asianomistajien (oikeushenkilöiden) lukumäärä tapauskertojen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (%), Asianomistajien (oikeushenkilöiden) lukumäärä rikosnimikkeiden mukaan (lkm.), ..., Asianomistajien (oikeushenkilöiden) lukumäärä vakavimman rikoksen mukaan, muutos edelliseen vuoteen (%) (9)


 35. 13k4 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän ja iän mukaan, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 194420348 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 18 -, ..., Tuntematon (8)
  4. Taustamaa: Yhteensä, Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Amerikka, ..., Tuntematon (12)
  5. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  6. Syntyperä: Yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., Tuntematon (8)
  7. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Epäillyt väestön 10 000 kohden, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Epäillyt rikosnimikkeiden määrän mukaan väestön 10 000 kohden, ..., Epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan väestön 10 000 kohden (6)


 36. 13k7 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt käytettävissä olevien tulojen mukaan, 2004-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 19905733 Päivitetty: 20220114 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Desiili: Yhteensä, I (vähävaraisin 10 %), II, III, ..., Tuntematon (12)
  4. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Tuntematon (14)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, (3)


 37. 13ka -- Varkausrikoksissa varastetuksi ilmoitettu omaisuus, 2000-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1402789 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Omaisuusluokka: SSS Yhteensä, 01 Optiset välineet, valokuvausvälineet ja lääketieteelliset laitteet, 02 Kellot, 03 Korut, jalokivet ja jalometallit, ..., 89 Kiinteä omaisuus, muu omaisuus (46)
  4. Tiedot: Omaisuus (lkm.), (1)


 38. 13kf -- Moottorikulkuneuvon käyttövarkauksien RL28:9a-9c kohteet, 2003-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 171966 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden kohde: Yhteensä, Auto, Mopo, Moottoripyörä, ..., Muu moottorikulkuneuvo (6)
  4. Tiedot: Ajoneuvojen määrä (lkm.), (1)


 39. 13kq -- Tietoon tulleet rikokset kansainvälisen rikosluokituksen (ICCS), ilmoitusvuoden ja tekokunnan mukaan, 2006-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 138009300 Päivitetty: 20220706 08.00

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. ICCS rikosluokka: Yhteensä, 01 Henkirikokset tai henkirikoksen yritykset, 0101 Tahallinen henkirikos, 0102 Tahallisen henkirikoksen yritys, ..., 1109 Muut luokittelemattomat rikokset (320)
  4. Jutun luokittelu: Yhteensä, Talousrikosjuttu, Perheväkivaltajuttu, Tietotekniikkarikosjuttu, ..., Tietoverkkoa hyväksikäyttäen tehty petos/nettipetos (9)
  5. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (lkm.), Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (%), (3)


 40. 13kr -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansainvälisen rikosluokituksen (ICCS), selvitysvuoden, iän, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan, 2006-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 143535897 Päivitetty: 20220706 08.00

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Epäillyn sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 -, 18 - 29, ..., Tuntematon (7)
  4. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, EUROOPPA, ..., Tuntematon (89)
  5. ICCS rikosluokka: Yhteensä, 01 Henkirikokset tai henkirikoksen yritykset, 0101 Tahallinen henkirikos, 0102 Tahallisen henkirikoksen yritys, ..., 1109 Muut luokittelemattomat rikokset (320)
  6. Tiedot: Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan, (3)


 41. 13kv -- Rikosten uhrit ja asianomistajat kansainvälisen rikosluokituksen (ICCS), ilmoitusvuoden, iän ja sukupuolen mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4981372 Päivitetty: 20220706 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. ICCS rikosluokka: Yhteensä, 01 Henkirikokset tai henkirikoksen yritykset, 0101 Tahallinen henkirikos, 0102 Tahallisen henkirikoksen yritys, ..., 1109 Muut luokittelemattomat rikokset (320)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 6, 0 - 17, 7 - 12, ..., Tuntematon (14)
  5. Tiedot: Uhrien lukumäärä tapauskertojen mukaan (lkm.), Uhrien lukumäärä rikosnimikkeiden mukaan (lkm.), Uhrien lukumäärä vakavimman rikoksen mukaan (lkm.), Asianomistajien lukumäärä tapauskertojen mukaan (lkm.), ..., Asianomistajien lukumäärä vakavimman rikoksen mukaan (lkm.) (6)


 42. 13m3 -- Viranomaisten tietoon tulleet rikokset juttuluokittelun mukaan, 2006-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 296395 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 1 RIKOSLAKIRIKOKSET, 11 Omaisuusrikokset, 1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä, ..., 26 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (190)
  3. Jutun luokittelu: Yhteensä, Talousrikosjuttu, Perheväkivaltajuttu, Tietotekniikkarikosjuttu, ..., Ei luokittelua (17)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.), (1)


 43. 13ne -- Eräisiin rikoksiin epäilyt uhrin iän ja sukupuolen sekä ilmoitusvuoden mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3605394 Päivitetty: 20220609 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Uhrin sukupuoli: Uhrin sukupuoli yhteensä, Uhri mies, Uhri nainen, Tuntematon, (4)
  3. Rikos: YHTEENSÄ, Raiskaus, törkeä raiskaus, raiskaus (3 mom) 20:1-2, Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsenraiskaus, 20:6-7, Muut seksuaalirikokset 20:4-5,5a, 8-9, ..., Muut rikokset 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§ (16)
  4. Uhrin ikä: Yhteensä, Uhrin ikä 0 - 4, Uhrin ikä 0 - 6, Uhrin ikä 0 - 17, ..., Uhrin ikä tuntematon (18)
  5. Epäillyn sukupuoli: Epäilyt yhteensä, Epäilty mies, Epäilty nainen, Epäilty tuntematon, (4)
  6. Epäillyn ikä: Yhteensä, Epäillyn ikä 0 - 14, Epäillyn ikä 0 - 17, Epäillyn ikä 15 - 17, ..., Epäillyn ikä tuntematon (14)
  7. Tiedot: Syylliseksi epäiltyjen rikosnimikkeiden määrä, (1)