Alkuun
Taulukoiden lataamisessa JSON-stat-tiedostomuodossa on häiriö, suosittelemme käyttämään JSON-stat2- muotoa.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat, neljännesvuosittain, 1995Q1-2022Q1

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 25381038 Päivitetty: 20220628 08.00

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (33)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (33)
  4. Vuosineljännes: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q1 (109)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 2. 11qp -- Rahoitusvarat ja velat, vuosittain, 1995-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 5971139 Päivitetty: 20220628 08.00

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (32)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (32)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 3. 11zx -- Reaalivarat, vuosittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26083 Päivitetty: 20210924 08.00

  1. Sektori: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S1311 Valtionhallinto, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (8)
  2. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, ..., N211 Maa (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Tiedot: Kanta, miljoonaa euroa, Muutos, miljoonaa euroa, (2)


 4. 129g -- Kotitalouksien tunnuslukuja, neljännesvuosittain, 2000Q1-2022Q1

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16808 Päivitetty: 20220628 08.00

  1. Vuosineljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2022Q1 (89)
  2. Sektori: S14 Kotitaloudet, (1)
  3. Tiedot: Käytettävissä oleva tulo (neljän edeltävän vuosineljänneksen summa), miljoonaa euroa, Lainat, miljoonaa euroa, Kotitalouksien osuus asuntoyhtiölainoista, miljoonaa euroa, Velkaantumisaste, %, (4)


 5. 12kc -- Eläkevastuut, vuosittain, 2015-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18034 Päivitetty: 20220429 08.00

  1. Eläkejärjestelmä: E1 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), E11 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), yksityiset alat, E12 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), julkiset alat, E2 Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), ..., E22 Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), etuusperusteiset ja muut maksuihin perustumattomat eläkejärjestelmät (6)
  2. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Tiedot: Eläkevastuut diskonttokorolla 2% (perusoletus), miljoonaa euroa, Eläkevastuut diskonttokorolla 1%, miljoonaa euroa, Eläkevastuut diskonttokorolla 3%, miljoonaa euroa, Eläkevastuut määrittelemättömällä diskonttokorkolla, miljoonaa euroa, ..., Eläkevastuut määrittelemättömällä diskonttokorolla, suhde BKT:hen, % (8)