Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 115b -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4707361 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 2. 115c -- Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän (1-v) ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 451760 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  5. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 3. 115d -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1707124 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste 3, 4, Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste 5, 6, Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste 7, 8, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (5)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  7. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 4. 115e -- Väestö pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, ammattiaseman, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2000-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3267922 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, Alankomaat, ..., MUU TAI TUNTEMATON (112)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, Ei työlliset, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  7. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 5. 115f -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2000-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1266057 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Kansalaisuus: KANSALAISUUS YHTEENSÄ, Suomi, EUROOPPA (pl. Suomi), AFRIKKA, ..., MUU TAI TUNTEMATON (7)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  7. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 6. 115g -- Väestö pääasiallisen toiminnan, kielen, ammattiaseman, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2000-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3103085 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Kieli: Yhteensä, KOTIMAISET KIELET YHTEENSÄ, suomi, ruotsi, ..., Muu kieli (101)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, Ei työlliset, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  7. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 7. 115h -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4536840 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, Alkutuotanto (A) (Taso 9), A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) (Taso 1), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (Taso 2), ..., XXX Tuntematon (Taso 9) (115)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  5. Tiedot: Alueella työssäkäyvät, (1)


 8. 115i -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4668055 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, Alkutuotanto (A) (Taso 9), A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) (Taso 1), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (Taso 2), ..., XXX Tuntematon (Taso 9) (115)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  5. Tiedot: Työlliset, (1)


 9. 115j -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, työnantajasektorin, sukupuolen ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 865494 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kunta, ..., Tuntematon (7)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  5. Tiedot: Alueella työssäkäyvät, (1)


 10. 115k -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, sektorin (Sektoriluokitus 2012) ja vuoden mukaan, 2014-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 349403 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S2, X Ulkomaat ja tuntematon (21)
  3. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  4. Tiedot: Alueella työssäkäyvät, (1)


 11. 115l -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, sektorin (Sektoriluokitus 2012), koulutusasteen ja vuoden mukaan, 2014-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 105080 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S2, X Ulkomaat ja tuntematon (21)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste 3, 4, Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste 5, 6, Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste 7, 8, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (5)
  4. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  5. Tiedot: Alueella työssäkäyvät, (1)


 12. 115m -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), ammattiaseman, iän, sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1621900 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Tuntematon (23)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  7. Tiedot: Työlliset, (1)


 13. 115n -- Työlliset asuinalueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4580380 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendelöinti: Yhteensä, Asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvät, Asuinkunnassaan työssäkäyvät, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste 3, 4, Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste 5, 6, Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste 7, 8, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (5)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Tiedot: Työlliset, (1)


 14. 115p -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työpaikan alueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4502286 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendelöinti: Yhteensä, Asuinkunnassaan työssäkäyvät, Alueelle pendelöivät, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste 3, 4, Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste 5, 6, Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste 7, 8, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (5)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Tiedot: Alueella työssäkäyvät, (1)


 15. 115q -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-5), ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden mukaan, 2010-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1303037 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 011 Upseerit (Taso 3), ..., XXXXX Tuntematon (Taso 5) (1189)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, (3)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Tiedot: Työlliset, Osuus, %, (2)


 16. 115r -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-5), sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2010-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1297479 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 011 Upseerit (Taso 3), ..., XXXXX Tuntematon (Taso 5) (1189)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Tiedot: Työlliset, (1)


 17. 115s -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-3), alueen, sukupuolen ja vuoden mukaan, 2010-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 569317 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 011 Upseerit (Taso 3), ..., XXX Tuntematon (Taso 3) (184)
  2. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Tiedot: Työlliset, (1)


 18. 115t -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-2), taustamaan, sukupuolen ja vuoden mukaan, 2010-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 652342 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 02 Aliupseerit (Taso 2), ..., XX Tuntematon (Taso 2) (55)
  2. Taustamaa: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, Afganistan, ..., MUU TAI TUNTEMATON (102)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  5. Tiedot: Työlliset, (1)


 19. 115u -- Väestö sosioekonomisen aseman, alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja vuoden mukaan, 2010-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 132630 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Sosioekonominen asema: SSS Yhteensä, 1 Yrittäjät, 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät, 20 Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous, ..., X Tuntematon (11)
  2. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  3. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työlliset, Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, (3)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  6. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 20. 115w -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, iän (5-v), sukupuolen ja vuoden mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1248107 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  6. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 21. 115v -- Väestö sosioekonomisen aseman, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2010-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 118312 Päivitetty: 20230613 08.00

  1. Sosioekonominen asema: SSS Yhteensä, 1 Yrittäjät, 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät, 20 Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous, ..., X Tuntematon (23)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työlliset, Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  6. Tiedot: Väestö 31.12., (1)


 22. 115x -- Tunnuslukuja työssäkäyntitilastosta alueittain, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 224185 Päivitetty: 20231214 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., HVA91 Ahvenanmaa (352)
  2. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  3. Tiedot: Työllisyysaste, 18-64-vuotiaat, %, Työttömyysaste, 18-64-vuotiaat, %, Taloudellinen huoltosuhde, (3)


 23. 125s -- Työpaikkaomavaraisuus alueittain, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 117470 Päivitetty: 20231221 08.00

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., HVA91 Ahvenanmaa (352)
  3. Tiedot: Työpaikkaomavaraisuus, %, (1)


 24. 13g2 -- Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen, koulutusalan, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1934239 Päivitetty: 20240118 08.00

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  3. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, ..., Tuntematon (13)
  4. Koulutusaste: Yhteensä, Perusopetus, vuosiluokat 7-9, Lisäopetus, Lukiokoulutus, ..., Tuntematon (15)
  5. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  6. Koulutuksen tyyppi: Yhteensä, Tutkintoon johtava koulutus, Tutkintoon johtamaton koulutus tai ulkomailla suoritettava tutkinto, (3)
  7. Tiedot: Opiskelijat, Työlliset opiskelijat, Opiskelijoiden työllisyysaste, %, (3)


 25. 13g3 -- Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen ja asuinkunnan mukaan, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 758411 Päivitetty: 20240118 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Perusopetus, vuosiluokat 7-9, Lisäopetus, Lukiokoulutus, ..., Tuntematon (15)
  4. Koulutuksen tyyppi: Yhteensä, Tutkintoon johtava koulutus, Tutkintoon johtamaton koulutus tai ulkomailla suoritettava tutkinto, (3)
  5. Tiedot: Opiskelijat, Työlliset opiskelijat, Opiskelijoiden työllisyysaste, %, (3)


 26. 13g4 -- Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 237209 Päivitetty: 20240118 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, 18, 19, 20, ..., 45 - (29)
  4. Koulutusaste: Yhteensä, Perusopetus, vuosiluokat 7-9, Lisäopetus, Lukiokoulutus, ..., Tuntematon (15)
  5. Koulutuksen tyyppi: Yhteensä, Tutkintoon johtava koulutus, Tutkintoon johtamaton koulutus tai ulkomailla suoritettava tutkinto, (3)
  6. Tiedot: Opiskelijat, Työlliset opiskelijat, Opiskelijoiden työllisyysaste, %, (3)