Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 008 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10228 Ändrad senast: 2012-12-04

  1. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Åldersgrupp: Äldersgrupp totalt, 10-14 år, 15-24 år, 25-44 år, ..., 65- år (6)
  3. År: 1999, 2002, 2009, (3)
  4. Information: %, Personer, (2)
  5. Biblioteksbesök: Har besökt, Har inte besökt, Har besökt tidigare, Har aldrig besökt, N (viktat) (5)


 2. 009 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön, kommungrupp och storområde, 15 år eller äldre

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13047 Ändrad senast: 2012-11-30

  1. Information: %, Personer, (2)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Statistisk kommungruppering/ Storområde: Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, Huvudstadsregionen, ..., Norra Finland (8)
  4. Biblioteksbesök: Har besökt, Har inte besökt, Har besökt tidigare, Har aldrig besökt, N (viktat) (5)
  5. År: 1999, 2002, 2009, (3)


 3. 010 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön, utbildning och socioekonomisk ställning, 15 år eller äldre

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19576 Ändrad senast: 2012-11-30

  1. Information: %, Personer, (2)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå/ Sosioekonomisk ställning: Lägre grundnivå eller lägre, Högre grundnivå, Mellannivå, Lägsta högre nivå, ..., Person som sköter eget hushåll eller annan (15)
  4. Biblioteksbesök: Har besökt, Har inte besökt, Har besökt tidigare, Har aldrig besökt, N (viktat) (5)
  5. År: 1999, 2002, 2009, (3)


 4. 011 -- Tid som använts till att läsa efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5045 Ändrad senast: 2012-11-30

  1. Aktivitet: 55 Dagstidningar, 56 Tidskrifter, 57 Böcker, 58 Ospecificierat läsande, 55-58 Läsande totalt (5)
  2. Information: Använd tid timmar, minuter/dygn, (1)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: 10-14 år, (1)
  5. År: 1987-1988, 1999-2000, 2009-2010, (3)


 5. 012 -- Deltagande i kulturevenemang

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4779 Ändrad senast: 2019-09-12

  1. Grupp: 10 år eller äldre Alla totalt, Män, Kvinnor, 10–14 år, ..., 65– år (8)
  2. År: 1991, 1999, 2009, 2017, (4)
  3. Information: Har deltagit i minst ett kulturevenemang under de senaste 12 månaderna, Har deltagit inte i minst ett kulturevenemang under de senaste 12 månaderna, Totalt, N (viktat), (4)


 6. 013 -- Konst som hobby

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4713 Ändrad senast: 2019-09-12

  1. Grupp: 10 år eller äldre Alla totalt, Män, Kvinnor, 10–14 år, ..., 65– år (8)
  2. År: 1991, 1999, 2009, 2017, (4)
  3. Information: Har skrivande, musik, sång, teater eller bildkonst som hobby nuförtiden, Har inte skrivande, musik, sång, teater eller bildkonst som hobby nuförtiden, Totalt, N (viktat), (4)