Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11ak -- Företagens arbetsställen efter näringsgren, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 594270 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1716)
  3. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1000 euro), (4)


 2. 11db -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 373676 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1000 euro), (4)


 3. 11dc -- Företagens arbetsställen efter kommun, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84739 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (322)
  3. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1000 euro), (4)


 4. 11ds -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och anställdas storleksklass, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 170998 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 200 eller mer personer (8)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1000 euro), (4)


 5. 11fq -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45670 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (20)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 199, ..., 10 000 eller mer (8)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1000 euro), (4)


 6. 11fr -- Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75026 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (322)
  3. Uppgifter: Detaljhandelns arbetsställen (st.), Anställda vid detaljhandelns arbetsställen (årsverken), Omsättning för detaljhandelns arbetsställen (1000 euro), Omsättning för detaljhandelns arbetsställen/person (1000 euro), (4)


 7. 11fs -- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 357585 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (80)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Bruttovärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)/arbetsställe (5)


 8. 11ft -- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren, landskaps och storleksklassvis, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 702274 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (20)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Henkilöstön suuruusluokka: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 200 eller mer personer (8)
  5. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Bruttovärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)/arbetsställe (5)


 9. 11g5 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter näringsgren och typ av offentligt organ, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63376 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., S Annan serviceverksamhet (94-96) (48)
  3. Typ av offentlig sammanslutning: Totalt, Statligt ämbetsverk, Kommun, Samkommun, ..., Annat offentligt samfund (7)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 10. 11ge -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och typ av offentligt organ, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31332 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Typ av offentlig sammanslutning: Totalt, Statligt ämbetsverk, Kommun, Samkommun, ..., Annat offentligt samfund (7)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 11. 11gh -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och näringsgren, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64552 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., S Annan serviceverksamhet (94-96) (20)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)