Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11zt -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24453 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. Kvartal: 1964Q1, 1964Q2, 1964Q3, 1964Q4, ..., 2022Q1* (233)
  2. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1964=100, (1)


 2. 11zu -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20477 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2022Q1* (89)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Privata och Övriga, (4)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Medellön, (1)


 3. 11zv -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 301900 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2022Q1* (69)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri, ..., 9491 Religiösa samfundt (44)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Index för ordinarie förtjänst 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (6)


 4. 11zw -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39408 Ändrad senast: 20210827 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q4 (44)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., 9 Övriga arbetstagare (10)
  4. Uppgifter: Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, (2)


 5. 122j -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7614 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 1964, 1965, 1966, 1967, ..., 2021* (58)
  2. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1964=100, (1)


 6. 122k -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8305 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Privata och Övriga, (4)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Medellön, (1)


 7. 122l -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84702 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021* (17)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri, ..., 9491 Religiösa samfundt (44)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Index för ordinarie förtjänst 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (6)


 8. 122m -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16071 Ändrad senast: 20210827 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., 9 Övriga arbetstagare (10)
  4. Uppgifter: Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, (2)


 9. 13dy -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995Q1-2022Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 312319 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q1* (109)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent (9)


 10. 13ec -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85744 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021* (27)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent (9)