Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11wv -- Bruttoförädlingsvärde för kultur, 2008-2020

Välj variabler

Ja
2022-05-13
Förädlingsvärde, brutto, miljoner euro:
miljoner euro
Förädlingsvärde, brutto för kultur, miljoner euro:
miljoner euro
Kulturens avdel av förädlingsvärde, brutto, %:
%
2023-05-12
2019-10-04
Statistikcentralen, Satelliträkenskaper för kultur
001_11wv_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000