Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12av -- Produktion, bruttoförädlingsvärde och sysselsatta efter näringsgren inom kultur, 2008-2020

Välj variabler

Ja
2022-05-13
Produktion:
miljoner euro
Bruttoförädlingsvärde (miljoner euro):
miljoner euro
Sysselsättning (100 personer):
100 henkilöä
Andel av produktion (%):
procent
Andel av bruttofförädlingsvärde (%):
procent
Andel av sysselsättning (%):
procent
2023-05-12
2019-10-04
Statistikcentralen, Satelliträkenskaper för kultur
001_12av_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela ekonomin totalt , Kulturnäringsgrenar (KLT) , Arkitektur och konstindustriell planering (71110, 74101, 74102, 74109) ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Produktion

PIR Tuotos perushintaan

Bruttoförädlingsvärde (miljoner euro)

B1GPH Brutoarvonlisäys perushintaan