Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12aw -- Konsumtionsutgifter för kultur, 2008-2020

Välj variabler

Ja
2022-05-13
Konsumtionsutgifter för kultur, totalt (miljoner euro):
miljoner euro
Privata konsumtionsutgifter för kultur (miljoner euro):
miljoner euro
Offentliga konsumtionsutgifter för kultur (miljoner euro):
miljoner euro
Kulturens andel av konsumtionsutgifter, totalt (%):
procent
Kulturens andel av privata konsumtionsutgifter (%):
procent
Kulturens andel av offentliga konsumtionsutgifter (%):
procent
2023-05-12
2019-10-04
Statistikcentralen, Satelliträkenskaper för kultur
001_12aw_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Konsumtionsutgifter inom hela ekonomin totalt , Grupper av konsumtionsutgifter för kultur, totalt (KLTKM) , Scenkonst och filmer (90010-90030, 09.4.5.1, 09.4.2.9) ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Konsumtionsutgifter för kultur, totalt (miljoner euro)

PIR Tuotos perushintaan