Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1075194 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M06* (330)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2022Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 250314 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q2 (110)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2022H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132775 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2022H1 (55)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71964 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12ym -- Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105572 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M05 (41)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12yp -- Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20881 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)


 7. 13dl -- Omsättning inom handeln, preliminär data (2015=100), 1995M01-2022M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 167843 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M06* (330)
  2. Näringsgren: G Handel, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, Dagligvaruhandel (4711, 472), (3)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13ls -- Revideringar i preliminär omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36601 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M06 (42)
  2. Näringsgren: G Handel, 47 Detaljhandel utom med motorfordon, Dagligvaruhandel (4711, 472), (3)
  3. Variabel: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)