Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11br -- Döda, åldersstandardiserat och allmänt dödstal efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och kön, hela befolkningen och 15-64 -åringar, 1971-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 283850 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 54 Ej dödsattest (65)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  4. Uppgifter: Döda, hela befolkningen, Åldersstandardiserat dödstal, hela befolkningen (1/100 000), Allmänt dödstal, hela befolkningen (1/100 000), Döda, 15-64 år, ..., Allmänt dödstal, 15-64 år (1/100 000) (6)


 2. 11bs -- Döda efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering), ålder och kön, 1969-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 597520 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 54 Ej dödsattest (65)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2020 (52)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 3. 11bt -- Döda efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och landskap, 1969-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 244172 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 54 Ej dödsattest (65)
  3. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2020 (52)
  4. Uppgifter: Döda, (1)


 4. 11bu -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper), ålder och kön, 1998-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 344241 Ändrad senast: 20201214 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper): Totalt, 01 Infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99), 02 Tuberkulos (A15-A19,B90), 03 AIDS (HIV) (B20-B24), ..., 86 Andra yttre orsaker till sjukdom och död (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 5. 11bv -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön, 1998-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6197114 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, U00-U85 XXII Koder för specialfall, U07 Covid-19 virusinfektion (U071, U072), A00-R99, U00-U85 Sjukdomar totalt (exkl. R999), ..., Y89 Sena effekter av övriga yttre orsaker (1728)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2020 (23)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 6. 11bx -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38192 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Alkoholrelaterade orsaker: Totalt, Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312), Epilepsi orsakad av alkohol (G4051), ..., Förgiftningsolycka för alkohol (X45) (14)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av alkoholrelaterade orsaker, (1)


 7. 11by -- Självmord efter ålder och kön, 1921-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26058 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 85 - (17)
  2. År: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2020 (100)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Självmord, (1)


 8. 11bz -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135938 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999), A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, A04 Andra bakteriella tarminfektioner, ..., Y84 Annat medicinskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet (291)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2020 (23)
  3. Uppgifter: Dödfödda, Döda under första levnadsåret, Döda under 0 - 6 dygn, Döda under 7 - 27 dygn, Döda under 28 dygn - 11 månader (5)


 9. 11c1 -- Antal obduktioner och andra sätt för utredning av dödsorsak efter ålder och kön, 1975-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24434 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Grunden för utredning av dödsorsak: Totalt, Rättsmedicinsk obduktion, Medicinsk obduktion, Annan undersökning, ..., Ej dödsattest (7)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 64, 65 - 74, 75 -, (4)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020 (46)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 10. 12d9 -- Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B) efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2006-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15025 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Narkotika selektion B: Totalt, Störningar orsakade av narkotika (F11-F12,F14-F16,F19), Oavsiktlig drogförgiftning (X41,X42,X44/T400-9,T436), Avsiktlig drogförgiftning (X61,X62,X64/T400-9,T436), Drogförgiftning, obestämd avsikt (Y11,Y12,Y14/T400-9,T436) (5)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B), (1)


 11. 12ef -- Döda genom olycksfall och våld efter underliggande dödsorsak (klassificering av yttre orsaker), ålder och kön, berusade separat, 1998-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3600670 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Olyckor och våld (klassificering av yttre orsaker): 001-122 Totalt, 001-072, 121-122 Olyckor totalt (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99), 001 Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09), ..., 122 Sena effekter av andra yttre orsaker (Y86, Y899) (141)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2020 (23)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Alla döda genom olycksfall och våld, Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld totalt, Berusade av alkohol som avlidit genom olycksfall eller våld, Berusade av alkohol och narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld, Berusade av narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld (5)


 12. 12z6 -- Döda månadsvis efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och kön, 1971M01-2020M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 224369 Ändrad senast: 20211210 08.00

  1. Månad: 1971M01, 1971M02, 1971M03, 1971M04, ..., 2020M12 (600)
  2. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U07, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 50 Självmord (X60-X84, Y870) (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Döda, (1)