Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 1. Kartmaterial efter valkrets - Kommunalvalet 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56274 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Kommun: Fasta Finland, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (296)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, Den största fullmäktigegruppen, ..., Valkrets (26)


 2. 1.1. Kommunalvalen 1976-2017, uppgifter om röstning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125833 Ändrad senast: 2017-04-21

  1. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  2. År: 2017, 2012, 2008, 2004, ..., 1976 (11)
  3. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, (3)


 3. 1.2. Kommunalvalen 1976-2017, partiernas väljarstöd

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2474113 Ändrad senast: 2017-04-21

  1. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  2. År: 2017, 2012, 2008, 2004, ..., 1976 (11)
  3. Parti: Alla partier, SAML, SDP, CENT (**LFP-84), ..., Övriga (28)
  4. Väljarstödet för partierna: Röstetal, Andel av röster, %, Fullmäktigeplatser, Andel av fullmäktigeplatser, %, (4)


 4. 12g2 -- Kommunalvalen, uppgifter om röstning, 1976-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 142503 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 1976, 1980, 1984, 1988, ..., 2021 (12)
  2. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, (3)


 5. 12g3 -- Kommunalvalen, partiernas väljarstöd, 1976-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2337467 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 1976, 1980, 1984, 1988, ..., 2021 (12)
  2. Område: Fasta Finland, 01 Helsinki constituency, 091 Helsingfors, 02 Uusimaa constituency, ..., 941 Vårdö (496)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT (**LFP-84), ..., Övriga (34)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Andel av röster %, Antal invalda, Andel av invalda, %, (4)


 6. 12t5 -- Antalet kandidater och medelålder partivis efter valkrets och kommun i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106545 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (343)
  3. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Uppgifter: Antalet kandidater, Fullmäktigeledamot, Medelålder, (3)


 7. 12t6 -- Kandidaternas ålder efter parti och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32359 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20, ..., 94 (74)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 8. 12w8 -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Nylands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1419889 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Mika / SDP / Askola, Eloranta Anna-Mari / SDP / Askola, Eronen Mika / SDP / Askola, Heiskari Hanna / SDP / Askola, ..., Huuhtanen Panu / E216 / Vichtis (5554)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 9. 12w9 -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Egentliga Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 907805 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aarnio Niina / SDP / Aura, Jokela Pekka / SDP / Aura, Leino Jukka / SDP / Aura, Müller-Salonen Lena / SDP / Aura, ..., Susi Jyrki / LIIKE / Vemo (3569)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 10. 12wa -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Satakunta valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 472024 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aro Tanja / SDP / Eura, Arvola Hannu / SDP / Eura, Haavisto Pirjo / SDP / Eura, Helander-Nieminen Eija / SDP / Eura, ..., Suni Cene / SIN / Ulvsby (1816)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 11. 12wb -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Tavastlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 735431 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahola Pirjo / SDP / Asikkala, Järvinen Mirja / SDP / Asikkala, Mattila Yrjö / SDP / Asikkala, Mäkinen Hannu / SDP / Asikkala, ..., Syrjälä Matti / VÄNST / Ypäjä (2836)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 12. 12vb -- Åldersfördelning bland kandidaterna efter valkrets och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9959 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  4. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 13. 12vc -- Fullmäktigeledamot och riksdagsledamot, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17528 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  5. Uppgifter: Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (2)


 14. 12wc -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Birkalands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 842708 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahola Sami / SDP / Ackas, Bister Salla / SDP / Ackas, Halmela-Taberman Hannele / SDP / Ackas, Halonen Arto / SDP / Ackas, ..., Grönlund Jorma / E200 / Ylöjärvi (3228)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 15. 12wd -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Sydöstra Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 787454 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Karvinen Seppo / SDP / Enonkoski, Kylliäinen Heikki / SDP / Enonkoski, Laitinen Marja / SDP / Enonkoski, Loikkanen Maria / SDP / Enonkoski, ..., Ikonen Lea / VÄNST / Vederlax (2999)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 16. 12we -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Savolax-Karelens valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 906329 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Hiltunen Ari / SDP / Heinävesi, Hokka Mervi / SDP / Heinävesi, Hottinen Timo / SDP / Heinävesi, Hyrkäs Janne / SDP / Heinävesi, ..., Väisänen Ari / VYL1 / Vieremä (3476)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 17. 12wf -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Vasa valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 994379 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Hakala Harri / SDP / Alajärvi, Matintupa Jukka Pekka / SDP / Alajärvi, Tiistola Jorma / SDP / Alajärvi, Eronen Kai / SAF / Alajärvi, ..., Viita-aho Liivia / KD / Etseri (3850)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 18. 12wg -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Mellersta Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 525167 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Flink Erkki / SDP / Hankasalmi, Haapanen Jarno / SDP / Hankasalmi, Pöyhönen Varpu / SDP / Hankasalmi, Repo Esko / SDP / Hankasalmi, ..., Vesalainen Mika / KD / Äänekoski (1991)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 19. 12wh -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Uleåborgs valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 892008 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Vesanen Ari / SDP / Alavieska, Havisto Janne / SAF / Alavieska, Honkala Risto / SAF / Alavieska, Huhtala Lauri / SAF / Alavieska, ..., Yrttiaho Vesa / KD / Ylivieska (3451)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 20. 12wi -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Lapplands valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 444747 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Keskitalo Marko / SAF / Enontekis, Lyttinen Emilia / SAF / Enontekis, Tonteri Antti / SAF / Enontekis, Stoor Kari-Pekka / SAF / Enontekis, ..., Tiihonen Sirpa / YPL / Övertorneå (1694)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster %, (3)


 21. 12wj -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Nylands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16182296 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Askola / Totalt, Askola / Askola (001), Esbo / Totalt, Esbo / Morby (001), ..., Vichtis / Etelä-Vihti (008) (341)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Mika / SDP / Askola, Eloranta Anna-Mari / SDP / Askola, Eronen Mika / SDP / Askola, Heiskari Hanna / SDP / Askola, ..., Huuhtanen Panu / E216 / Vichtis (5554)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 22. 12vj -- Åldersfördelning bland kandidaterna efter parti och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13826 Ändrad senast: 20210604 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 23. 12wk -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Egentliga Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5203334 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Aura / Totalt, Aura / Aura (001), S:t Karins / Totalt, S:t Karins / Littoinen (001), ..., Vemo / R-omr 001 (001) (161)
  3. Kandidatens nummer: Aarnio Niina / SDP / Aura, Jokela Pekka / SDP / Aura, Leino Jukka / SDP / Aura, Müller-Salonen Lena / SDP / Aura, ..., Susi Jyrki / LIIKE / Vemo (3569)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 24. 12wl -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Satakunta valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1501184 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Eura / Totalt, Eura / Eura (001), Eura / Kauttua (002), Eura / Kiukainen (003), ..., Ulvsby / Kullaa (004) (82)
  3. Kandidatens nummer: Aro Tanja / SDP / Eura, Arvola Hannu / SDP / Eura, Haavisto Pirjo / SDP / Eura, Helander-Nieminen Eija / SDP / Eura, ..., Suni Cene / SIN / Ulvsby (1816)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 25. 12wm -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Tavastlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3555978 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Asikkala / Totalt, Asikkala / Vääksy (001), Asikkala / Länsi-Asikkala (002), Asikkala / Kalkkinen (003), ..., Ypäjä / R-omr 001 (001) (135)
  3. Kandidatens nummer: Ahola Pirjo / SDP / Asikkala, Järvinen Mirja / SDP / Asikkala, Mattila Yrjö / SDP / Asikkala, Mäkinen Hannu / SDP / Asikkala, ..., Syrjälä Matti / VÄNST / Ypäjä (2836)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 26. 12wn -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Birkalands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5791363 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Ackas / Totalt, Ackas / Toijalan läntinen (001), Ackas / Toijalan itäinen (002), Ackas / Viiala (003), ..., Ylöjärvi / Kuru (011) (201)
  3. Kandidatens nummer: Ahola Sami / SDP / Ackas, Bister Salla / SDP / Ackas, Halmela-Taberman Hannele / SDP / Ackas, Halonen Arto / SDP / Ackas, ..., Grönlund Jorma / E200 / Ylöjärvi (3228)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 27. 12wp -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Sydöstra Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4979511 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Enonkoski / Totalt, Enonkoski / Enonkoski (001), Fredrikshamn / Totalt, Fredrikshamn / Alakaupunki (001), ..., Vederlax / Virojoki (003) (185)
  3. Kandidatens nummer: Karvinen Seppo / SDP / Enonkoski, Kylliäinen Heikki / SDP / Enonkoski, Laitinen Marja / SDP / Enonkoski, Loikkanen Maria / SDP / Enonkoski, ..., Ikonen Lea / VÄNST / Vederlax (2999)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 28. 12wq -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Savolax-Karelens valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5925809 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Heinävesi / Totalt, Heinävesi / Etelä-Heinävesi (001), Heinävesi / Pohjois-Heinävesi (002), Idensalmi / Totalt, ..., Vieremä / Vieremä (001) (191)
  3. Kandidatens nummer: Hiltunen Ari / SDP / Heinävesi, Hokka Mervi / SDP / Heinävesi, Hottinen Timo / SDP / Heinävesi, Hyrkäs Janne / SDP / Heinävesi, ..., Väisänen Ari / VYL1 / Vieremä (3476)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 29. 12wr -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Vasa valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9074292 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Alajärvi / Totalt, Alajärvi / Itäinen (001), Alajärvi / Läntinen (002), Alajärvi / Eteläinen (003), ..., Etseri / Ähtäri (001) (273)
  3. Kandidatens nummer: Hakala Harri / SDP / Alajärvi, Matintupa Jukka Pekka / SDP / Alajärvi, Tiistola Jorma / SDP / Alajärvi, Eronen Kai / SAF / Alajärvi, ..., Viita-aho Liivia / KD / Etseri (3850)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 30. 12vr -- Kandidaterna efter kommun i kommunalvalet Helsingfors valkrets, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 314603 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kandidatens nummer: Razmyar Nasima / SDP / Helsingfors, Aaltonen Jaana / SDP / Helsingfors, Ahde Hilkka / SDP / Helsingfors, Ahmed Mahad / SDP / Helsingfors, ..., Tiainen Pekka / E1164 / Helsingfors (1163)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 31. 12ws -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Mellersta Finlands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1962133 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Hankasalmi / Totalt, Hankasalmi / Asema (001), Hankasalmi / Kirkonkylä (002), Hankasalmi / Niemisjärvi (003), ..., Äänekoski / Sumiainen (006) (101)
  3. Kandidatens nummer: Flink Erkki / SDP / Hankasalmi, Haapanen Jarno / SDP / Hankasalmi, Pöyhönen Varpu / SDP / Hankasalmi, Repo Esko / SDP / Hankasalmi, ..., Vesalainen Mika / KD / Äänekoski (1991)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 32. 12vs -- Kandidaterna efter röstningsområde i kommunalvalet Helsingfors valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1880881 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Kronohagen A (001A), Helsingfors / Kronohagen B (002A), Helsingfors / Gardesstaden (003A), ..., Helsingfors / R-omr 090A (090A) (166)
  3. Kandidatens nummer: Razmyar Nasima / SDP / Helsingfors, Aaltonen Jaana / SDP / Helsingfors, Ahde Hilkka / SDP / Helsingfors, Ahmed Mahad / SDP / Helsingfors, ..., Tiainen Pekka / E1164 / Helsingfors (1163)
  4. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster %, (3)


 33. 12wt -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Uleåborgs valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6324375 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Alavieska / Totalt, Alavieska / Kirkonkylä (001), Haapajärvi / Totalt, Haapajärvi / Haapajärvi (001), ..., Ylivieska / Pohjoinen (002) (207)
  3. Kandidatens nummer: Vesanen Ari / SDP / Alavieska, Havisto Janne / SAF / Alavieska, Honkala Risto / SAF / Alavieska, Huhtala Lauri / SAF / Alavieska, ..., Yrttiaho Vesa / KD / Ylivieska (3451)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 34. 12wu -- Kandidater efter röstningsområde i röstningsområdealvalet Lapplands valkrets, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1703545 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Enontekis / Totalt, Enontekis / Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu (001), Enontekis / Kaaresuvanto (002), Enontekis / Kilpisjärvi (003), ..., Övertorneå / Raanujärvi (003) (104)
  3. Kandidatens nummer: Keskitalo Marko / SAF / Enontekis, Lyttinen Emilia / SAF / Enontekis, Tonteri Antti / SAF / Enontekis, Stoor Kari-Pekka / SAF / Enontekis, ..., Tiihonen Sirpa / YPL / Övertorneå (1694)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, (3)


 35. 12wx -- Kommunalvalet uppgifter om röstning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 521708 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Kronohagen A (001A), ..., Övertorneå / Raanujärvi (003) (2160)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (11)


 36. 12wy -- Kommunalvalet partiernas väljarstöd, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2661722 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstningsområde: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Kronohagen A (001A), ..., Övertorneå / Raanujärvi (003) (2160)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster %, ..., Andel av förhandsröster, % (6)


 37. 12wz -- Antal invalda och procentuella andelar efter parti och valkrets i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 165895 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Röstningsområde: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, Helsingfors / Totalt, 02 Nylands valkrets, ..., Övertorneå / Totalt (306)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Andel av invalda, %, (2)


 38. 12x3 -- Partiernas röstetal, valdeltagande och antalet invalda ledamöter kommunvis och förändringen jämfört med föregående val i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 189069 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 976 Övertorneå (306)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster %, Antal invalda, ..., Invalda i föregående kommunalval (8)


 39. 12x4 -- Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar, förhandsröster och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238845 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (343)
  3. Uppgifter om röstning: Områden, Röstberätt. Andel väljare, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, ..., Kasserade sedlar (29)
  4. Uppgifter: Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, Förhandsröstningsprocenten, ..., Invalda i föregående kommunalval (6)


 40. 12xd -- Åldersfördelning bland de invalda efter kön och parti i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20522 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (3)


 41. 12xe -- Åldersfördelning bland de invalda efter kön valkretsvis i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15335 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (3)


 42. 12xf -- Valstatistik för kandidater efter parti och kommun och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 430561 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (343)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster %, ..., Andel av invalda, % (6)


 43. 12xh -- Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kommuntyp, kön och parti i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13680 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkrets och kommun: Fasta Finland, (1)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Fullmäktigeledamot, Riksdagsledamot, (3)


 44. 12xi -- Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18393 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkerts och kommunform: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 133 Landsbygdskommuner (50)
  3. Uppgifter: Förkastade röstsedlar, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 45. 12xj -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40206 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valkerts och kommunform: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 133 Landsbygdskommuner (50)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet, Kommunalhus/stadshus, Bibliotek i köpcentrum, Bibliotek annanstans än i köpcentrum, ..., Brev (21)


 46. 12xq -- Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlads och fartyg efter kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12791 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Australien (80)
  4. Uppgifter: Röstande, (1)


 47. 12xr -- Röstberättigade utlänningar och utlänningar som röstat efter valkrets och kön i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23050 Ändrad senast: 20210713 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Valkerts och kommunform: Fasta Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 133 Landsbygdskommuner (50)
  4. Uppgifter: Röstberättigade utlänningar, totalt, Röstberättigade utlänningar, övriga EU land, Röstberättigade utlänningar, Island och Norge, Röstberättigade utlänningar, annat land, ..., Utlänningar som röstat, annat land (8)


 48. 12xs -- Valmanföreningarnas namn, antalet röster, antalet kandidaterna och fullmäktigplatsen i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40269 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Valmansföreningarna: Fasta Finland / Totalt, Helsingfors valkrets / Totalt, Helsingfors / Totalt, Helsingfors / Asukkaiden Helsinki yhteislista, ..., Övertorneå / Ylitornion parhaaksi-yhteislista (231)
  3. Uppgifter: Antalet kandidater, Röstetal totalt, Antal invalda, (3)


 49. 12xv -- Kommunalvalet, analys, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67534 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Parti: SAML, SDP, CENT, SAF, ..., Övriga partier och valmansföreningar (9)
  3. Valkrets: Fasta Finland, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Lapplands valkrets (13)
  4. Klassificeringsvariabel: Samlingspartiets väljarstöd stort, Samlingspartiets väljarstöd medelstort, Samlingspartiets väljarstöd litet, Sdp:s väljarstöd stort, ..., Låg arbetslöshet (42)
  5. Uppgifter: Väljarstöd %, Förändring i väljarstödet %, (2)


 50. 12xw -- Uppgifter om röstning efter landskap i kommonulavalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91847 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Lansdskap och kommun: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (11)


 51. 12xz -- Väljarstödet för partierna efter landskap i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 399561 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Lansdskap och kommun: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster %, ..., Andel av förhandsröster, % (6)


 52. 12y1 -- Antal invalda och prosentuella andelar efter parti och landskap i kommunalvalet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162359 Ändrad senast: 20210622 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Lansdskap och kommun: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  3. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Andel av invalda, %, (2)


 53. 2. Kartmaterial efter valkrets - Kommunalvalet 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14926 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Valkrets: Fasta Finland, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP13 Lapplands valkrets (13)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, Den största fullmäktigegruppen, ..., Andelen unga(18 till 35) (25)


 54. 3. Kartmaterial efter valkrets och kommun - Kommunalvalet 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58878 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Valkrets och kommun: Fasta Finland, VP01 Helsingfors valkrets, Helsingfors, VP02 Nylands valkrets, ..., Övertorneå (308)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, Den största fullmäktigegruppen, ..., Andelen unga(18 till 35) (25)


 55. 4.1. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Huvudstadsregionen.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53403 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 091 001A Kronohagen A, 091 002A Kronohagen B, 091 003A Gardesstaden, 091 004A Kampen, ..., 235 003 3. Röstningsområdet (301)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 56. 4.2. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Tammerfors.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17461 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 837 001 Tammerkoski, 837 002 Keskusta, 837 003 Kaakinmaa, 837 004 Santalahti, ..., 837 067 Terälahti (67)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 57. 4.3. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Uleåborg.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15778 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 564 001 Pokkinen, 564 002 Vanhatulli, 564 003 Vaara, 564 004 Myllytulli, ..., 564 055 Salonpää (55)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 58. 4.4. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Åbo.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16751 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 853 001 Gertruds ålderdomshem, 853 002 Kerttulin koulutalo, 853 003 Finska arbetarinstitutet, 853 004 Martin koulutalo, ..., 853 059 Kristliga institutet (49)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 59. 4.5. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Jyväskylä.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12047 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 179 001 Kirkkopuisto, 179 002 Harju, 179 003 Puistotori, 179 004 Taulumäki, ..., 179 030 Korpilahti (30)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 60. 4.6. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Lahtis.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11958 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 398 001 Keski-Lahti, 398 002 Keskusta, 398 003 Kartano, 398 004 Paavola, ..., 398 031 Nastonharju (31)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 61. 4.7. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Kuopio.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15187 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 297 001 Väinölänniemen Tyvi, 297 002 Maljalahti, 297 004 Keskusta, 297 006 Valkeinen, ..., 297 100 Juankoski III (49)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 62. 4.8. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Kouvola.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11010 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 286 001 Kaupungintalo, 286 002 Urheilupuisto, 286 003 Eskolanmäki, 286 004 Vahtero, ..., 286 023 Jaala (23)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)


 63. 4.9. Kartmaterial efter röstningsområde i kommunalvalet 2017, Björneborg.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12750 Ändrad senast: 2017-04-20

  1. Röstningsområde: 609 001 Keskikaupunki ja Itätulli, 609 002 Teljä ja Malminpää, 609 003 ItäinenRiihiketo, Läntinen Riihiketo, 609 004 Isosanta ja Pormestarinluoto, ..., 609 031 Lavia (31)
  2. Antal: Valdeltagande, Det parti som fått mest röster, CENT-väljarstödet, SAML-väljarstödet, ..., Övriga-väljarstödet (11)