Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12yb -- Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9841 Ändrad senast: 20220628 08.00

  1. Stat: Nederländerna, Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, ..., Förenade kungariket (37)
  2. Uppgifter: Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), (1)
  3. År: 2019, 2020, 2021, (3)


 2. 13a5 -- Prisnivåindex på livsmedel, drycker och tobak (EU27_2020=100), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10238 Ändrad senast: 20220621 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Stat: EU länder (27, 2020-), Nederländerna, Albanien, Belgien, ..., Estland (37)
  3. Varor: 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.2 Alkoholfria drycker, 02.1 Alkoholhaltiga drycker, 02.2 Tobak (5)
  4. Uppgifter: Prisnivåindex (EU27_2020=100), (1)